X
تبلیغات
رایتل

حامی فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

بنر تسلیت

اختصاصی از حامی فایل بنر تسلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بنر تسلیت


بنر تسلیت

بنر تسلیت فوتی

در اندازه 100 * 300

فایل فتوشاپ

 

بنر تسلیت


دانلود با لینک مستقیم


بنر تسلیت

دانلود نقشه توپوگرافی حاجی آباد به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000)

اختصاصی از حامی فایل دانلود نقشه توپوگرافی حاجی آباد به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نقشه توپوگرافی حاجی آباد به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000)


دانلود نقشه توپوگرافی حاجی آباد به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000)

دانلود نقشه توپوگرافی  1:250000 حاجی آباد به صورت اسکن شده

در اینجا نقشه توپوگرافی  1:250000  حاجی آباد با فرمت JPG  به صورت اسکن شده  برای دانلود قرار داده شده است.

 دانلود نقشه توپوگرافی حاجی آباد به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000)

پیش نمایش نقشه توپوگرافی حاجی آباد

تصاویر ماهواره ای Sentinel   با قدرت تفکیک 10 متر برای کل ایران موجود می باشد برای سفارش این محصول شما می توانید از طریق ایمیل  Mehdi.mjl66@gmail.com یا از طریق شماره تماس های  09228036123 و 09308656455 (در تلگرام یا تماس) با ما در ارتباط باشید، مراتب در اسرع وقت به اطلاع شما رسانده خواهد شد

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نقشه توپوگرافی حاجی آباد به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000)

پروژه مکانیسم های دفاعی - روانی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه مکانیسم های دفاعی - روانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مکانیسم های دفاعی - روانی. doc


پروژه مکانیسم های دفاعی - روانی. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 170صفحه

 

چکیده:

زیگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند. امروزه تأثیر و نفوذ فروید چنان فراگیر شده است که برخی جز آشنایی مختصری با روانکاوی هیچ چیز دیگری از روان شناسی نمی دانند.

اگر بخواهیم در کنار رفتار گرایی و روان شناسی هیئت نگر به یکی از نظریه های مهمتر فروید اشاره کنیم، تفسیر او از ناخودآگاه مناسبتر است. مبنای نظریه فروید درباره ناخودآگاه این مفهوم است که خواسته های نامقبول (ممنوع شده یا مجازات شده) دوران کودکی از حوزه آگاهی رانده به بخشی از ناخودآگاه تبدیل می شوند و در آنجا همچنان تأثیر خود را اعمال می کنند. ناخودآگاه به راههای مختلفی از جمله رویا، لغزش زبان، و حرکات اداییفشار می آورد تا محملی برای ابراز محتویات خود بیابد. روش روانکاوی یعنی تداعی آزاد با راهنمایی روانکاو نیز خود راهی است برای کمک به خواسته های ناخودآگاه تا به شکل کلامی ابراز شوند. طبق نظریه سنت فروید این خواسته های ناخودآگاه تقریباً فقط یک ماهیت دارن و آن ماهیت حسنی است. این تأکید نظریه فروید بر فعالیت مبنی کودکان یک یاز موانع قبول آن در ابتدای مطرح شدن این نظریه بود.

 

مقدمه:

مکانیسم های دفاعی منفرآیندهایی در ساختار شخصیت هستند که بر سازش روانشناختی تأثیر می گذارند (بلک و بلک، 1994؛ ویلنت، 2000) پژوهشگران مکانیسم های دفاعی من، سازمان سلسله مراتبی دفاعها را در امتداد پوستار سازش یافتگی تأیید کرده اند. (بوند، گاردنر، کریستنیم و سیگال، 1983؛ سمرد، گرینسپون و فیبزگ، 1973؛ ویلنت، 1977، 1992؛ هان، 1977). مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب بر عهده دارند (فروید، 1923)، بر حسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کار آمد یا ناکار آمد باشند. اندروز و سینگ و بوند (1993) بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی ویلنت (1971،1976) مکانیسم های دفاعی را به سه سبک دفاعی رشد یافته ، نوروتیکو رشد نایافتهتقسیم کرده اند. مکانیسم های دفاعی رشد یافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند. مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته، شیوه های مواجهه غیر انطباقی و ناکار آمد هستند.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

فصل دوم: مباحث نظری

زیگموند فروید

تعریف روانکاوی

ساختار شخصیت

دیدگاه روان پویشی

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه صفت

نظریه اجتماعی شناختی

مکانیزمهای دفاعی

تاریخچه مکانیزم دفاعی

عملکرد مکانیزم دفاعی

ویژگی مکانیزم دفاعی

مکانیسم دفاعی و سبکهای مقابله

سبکها و مکانیسم های دفاعی- روانی

نظریه فروید در مورد مکانیسم دفاعی

طبقه بندی مکانیسم دفاعی

حمایتهای تجربی

سنجش مکانیزمهای دفاعی

انواع آزمونها

آزمون علاقه

آزمون شخصیت

آزمون سازگاری بل

آزمون شخصیت مینسوتا

روشهای فرافکنی

آزمون رورشاخ

آزمون دریافت ذهنی

فصل سوم :بحث و نتیجه گیری

برایند بحث

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

 

منابع ومأخذ:

اتکینسون و اتکینون و همکارانش ، زمینه روانشناسی هیلگارد ، ترجمه حسن رفیعی و دیگران ( 1383) ، انتشارات ارجمند .

احمد وند، محمد علی ( 1368) ، مکانیسم های دفاعی روانی ، تهران ، انتشارات بامداد .

پاشا شریفی ، حسن ( 1376) ، نظریه ها و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت ، تهران ، انتشارات سخن .

صنعتی ، محمد ( 1380) ، مقایسه سبکهای دفاعی و اضطراب دانشجویان ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران .

شفیع آبادی ، ع ، ناصری ، ع ، ( 1365) ، نظریه های مشاوره و روان درمانی ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی .

ورنون نوردبی ، کالوین هال ، روانشناسی زندگی نامه و نظریه های روانشناسان بزرگ ، ترجمه دکتر احمد به پروژه و رمضان دولتی .

حاجی آقا زاده نوری ، ماریا ( 1385)، بررسی رابطه هوش هیجانی با مکانیسم دفاعی و هوش عمومی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .

روان پی شولتز ، سیدنی اسن شولتز ، تاریخ روانشناسی لوین ، ترجمه دکتر اکبر سیف ، حسن پاشا شریفی ( 1378)

 

منابع انگلیسی :

1-Hayashi , M ,Miyaki, Y, and Minakawa , K ( 2004) . Reliability and validity of the Japeanese edition of the Defene style Questionnaire- 40 . Abstract retieved feb. 4, 2006 from pubmed .

2-Vaillant , G.E(1992) Ego mechanisms of defense: Aguide for clinicians and researchers. Washington DC:American Psychiatric press .

3-Vaillant, G.E(2000) Adaptive Mental Mechanisms: Their role in a positive psychology . American psychologist. 55(1) 89- 98.

4-Watson D.C and shina, B.K(1998) Gender, age and cultural differences in the defense style questionnaire – 40 . Journal of chinical psycholoigy . 54(1) 67-75.

5-Andrews, G, singh, M , and Bond, M(1993) . the defense style Questionnaire. The Journal of Nervous and Mental Disease, 19(1)246-256.

6-Arlow, J.A(2000)Psychoanalysis. In : R.Corsini, and D.weeding , (Eds). Current Psychotherapies. Itasca Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.

7-Bronner , M, Ccrruble , E , Falissard, B,Reynavd, M, Guelfi, J.D, and Hardy, P ( 2005) . Reports on defense style in depression. Abstract retrieved feb. 4, 2006 From pubmed.

8-Despland, J.N, Bonsack, C, and Roten, Y.( 1997) . the study of defense mchanisms: History and concepts. European psychiatry, Vol: 12, 142- 153.

9-Aldwin, C.M. and Yancura, L.A.(2004) . Coping and heulth: a comparision of the stress and trauma literatures . Inp.P,Schnurr., and B.L,Green (Eds) physical health Conseyvences of exposure to extreme stress. Washington SS:American Psychological Association 99-128.

10-Ki pper, L,Blaya, C,Teruchkin, B,Heldt, E, Isolan, L,Mezzomo, K, Bond , M,…and manfro , G.G(2004). Brazilian patients with Panic disorder : the use of defense mechanisms and their association with Severity. Jornal of Nervous Mental Disorder Vol: 192, 58- 64.

11-Vailnat, G.F(2000). Adaptive mental Mechanisms: their role in a positive psychology. American Psychologist.Vol-55.

12-Bond. M(2004). Empirical studies of Delense style: Relation ships with psychopathology and change. Harv Rev Dsychiatry. Vol- 12.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مکانیسم های دفاعی - روانی. doc

پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها. doc


پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

 

چکیده:

موضوع پایان نامه در رابطه با تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانهاست در واقع یک پژوهشی کتابخانه ای می باشد و به برر سی توصیفی تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها پرداخته است . و هدف از این پژوهش در واقع اینست که در آخر ما به این پاسخ برسیم که واقعاً موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها ، در درمان بیماریها تأثیر دارد . و اینکه آیا از این هنر می توان برای مهارتهای ارتباطیوگفتاری ، روانی ، ذهنی ... استفاده کرد . آیا می توان از موسیقی به عنوان روشی برای کار درمانیوکمک به سایر پروژه های توان بخشی استفاده کرد و اینکه موسیقی می تواند مضر هم باشد یا صرفاً مفید است و به طور کلی اطلاعاتی را در این زمینه ها می تواند به شما بدهد .

پژوهش حاضر توانسته به یکسری موضوعهای مربوط به موسیقی ، موسیقی ایرانی ، موسیقی مذهبی ، موسیقی و کارکردهای آن و .... بپردازد و به شکل تخصصی به حیطة خاصی هم نپرداخته است . بلکه اطلاعات به شکل اطلاعات کلی آمده است.

منابع مورد استفاده در انجام این پژوهش منابع دست اول کتابها ، منابع دست دوم پایان نامه ها و سایت ها می باشندو در واقع بیشتر از آثار مکتوب استفاده شده است نه از مشاهدات شخصی . براساس اطلاعات آمده در این پژوهش می توان گفت که :

امروزه موسیقی به صورت نظام مندی در بیمارستان ها و مراکز توانبخشی و حتی مراکز آموزشی و پزشکی کشور به کار می رود. آموزش کودکان دبستانی با موسیقی بهتر می شود ، موسیقی سبب افزایش سلولهای ایمن . و همچنین متعادل کرد آنها می شود . موسیقی بر بافتهای هیجانی فرد مانند شادی ، غم ، علاقه ، نفرت ... مؤثر است . کاربرد موسیقی درمانی برای کسانی است کهدچار اختلال درمانی هستند اما باید بدانیم که گونه های از موسیقی مانند راک ، قال و ... مضر است و تأثیرات سوء دارند .

 

مقدمه:

روانشناسی علم پژوهش در رفتار موجودات زنده و بویژه در تفکر ، احساسات ، و رفتار بشر است . به همین دلیل سالهاست روانشناسان علاقه شدیدی نسبت به مشکلات عملی که برای افراد بشر پیش می آید و راه حلهایی که می توان برای آنها پیشنهاد داد پیدا کرده اند . هدف روانشناسی ، علاوه بر پیشرفت علمی و صنعتی ، بهبود بخشیدن به زندگی مردم نیز می باشد . (شاملو ، 1378 ، ص 11) 1 .

موسیقی صمیمی ترین ، مطبوع ترین ، زیباترین هنر ارتباط بشری است . باید به این زبان همدلی اندیشید و از اشتراک آن در ارتباط و صمیمیت ارتباط جست ، گوشها را به هم نزدیک کرد تا دلها آمادگی درک و هم حسی پیدا کنند و چون گوشها به هم نزدیک گردند قلبها به هم نزدیک و افکار مساعد دوستی و تفاهم خواهند شد .

با درک موسیقی عواطف زیبا ، همدردی و تفاهم بیشتر قلبی میسر خواهد شد موسیقی ارتباط با روح دارد و روح ارتباط با خدا ، افسوس که تبدیلش کرده اند به عشق مجازی ، اگر به همان حالت روحانیتش اجرا کنند سیم ارتباط به مبدا وصل می شود .

موسیقی دان اگر حالت روحی شنونده را درک کند می تواند هر حرفی را سخت هم باشد با موسیقی علاج کند بشرطی که آهنگ زن ، روانشناس باشد و بداند هر آنی چه تکه ای برای مریض لازم است و بعد برگرداند . هر آهنگی از نظر روحانییک مغز و معنای خاصی دارد اگر معنا و مغز روحانی آن درک شود ، موسیقی اثر دیگری پیدا می کند.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول

بیان مسئله

موضوع تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

هدف تحقیق

تعریف متغیرهای تحقیق

فصل

مقدمه ای کلی راجع به موسیقی و موسیقی درمانی

ادبیات تحقیق

تاریخچه موسیقی

تاریخچة پیدایش موسیقی درمانی

چهار رکن موسیقی

تعریف موسیقی

موسیقی درمانی

روشهای موسیقی درمانی

موسیقی درمانگ را کیست ؟

شروع به کار انجمن موسیقی درمانی درایران

استانداردهای موسیقی درمانی

ابزار درمان

نوع برنامه ها

طول درمان

برنامه ها وَ محورهای موسیقی درمانی

خواندن

گروههای کر

نواختن

ساختن آهنگ

بحث وگفتگو پیرامون موسیقی

گوش دادن به موسیقی

حرکات موزیکال

گسترش درک فضایی

کنترل وَ تعادل

تقویت روحیة اجتماعی

نمایش موزیکال

موسیقی توأم با سبک سازی در هیپنوتیزم

موسیقی بیمارستانی

موسیقی درمانی کودکان

موسیقی و نیاز بشری

تاریخ موسیقی درمانی ، فرهنگهای کهن واولیه

فرهنگ روم ویونان

قرون وسطی

رنسانس

قرن هفدهم تا نیمة قرن هجدهم

نیمة قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم

قرن بیستم

روانشناسی تمهای موسیقی

تمهای پنجگانه

تمهای شیدایی

تمهای حزین

تم های هیجانی (هیستریکال)

تم های شاد و فرحبخش

تم های آرام بخش

اختراع آلات موسیقی

موسیقی داروی شفابخش

زیبا شناختی موسیقی ایرانی و گونه های موسیقی ایران

موسیقی ایرانی وَ حالت هیستریک

نقش موسیقی در جوامع ایل عشایری ایران

اسلام و موسیقی

بیست و دومین گناه کبیره

نگاهی به موسیقی مذهبی امروز

موسیقی الکترونیک

موسیقی متال

کارکرد موسیقی در پزشکی

کاربرد موسیقی در فیزیوتراپی

کاربرد موسیقی در درمان عقب ماندگان ذهنی

کاربرد موسیقی در درمان ناشنوایان

کاربرد موسیقی در درمان نابینایان

پیشینة تحقیق در داخل و خارج کشور

تأثیر موسیقی بر مغز انسان

تأثیر موسیقی بر گیاهان

تأثیر موسیقی در هنگام ورزش کردن کودکانمان

موسیقی درمانی قرآنی

تأثیر آموزش موسیقی بر تواناییهای هوشی خردسالان

آهنگهای طبیعی و غیر طبیعی

ضعف اعصاب

تضییع حس بامره

تأثیرات قلبی

فشار خون

شکست عمر و جوانمردگی

جایگاه موسیقی در درمان

فصل سوم

مقدمه و توضیح

ابزار جمع آوری اطلاعات

شیوه جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم

الف : بخش نظری

ب ) نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادها

منابع و مآخذ

 

منابع ومأخذ:

ـ زاده محمدی ، علی . (1374) . آموزش موسیقی و موسیقی درمانی کودکان استثنایی ، تهران کارگاه نشر .

ـ عبداللهی خوروش ، حسین . (1352) . تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب .

ـ راهگانی ، روح انگیز . (1377) ، تاریخ موسیقی ایران . انتشارات پیشرو .

ـ اشمیت ژاکلین ، پترز . (1371) . مقدمه ای بر موسیقی درمانی ، (زاده محمدی ، علی ، مترجم ) . تهران : انتشارات روان .

ـ شمس ، بهاءالدین . (1383) ، موسیقی در عهد باستان . انتشارات نور .

ـ تده اندروز . (1382) . موسیقی درمانی برای همه . (آذر عمرانی گرگری ، مترجم) و تهران : انتشارات روان .

ـ زاده محمدی ، علی ، (1384) و مجله هنری موسیقی . قسمت سوم .

ـ نخبه زعیم ، پرینوش . (1375) . بررسی موسیقی درمانی ، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه الزهرا .

ـ ارجی ، مرضیه . (1385) . تأثیر موسیقی بر روی پرخاشگری ، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه آزاد ابهر .

ـ مشرفی ، شیوا ، (1385) . تأثیر موسیقی درمانی در کاهش میزان اضطراب دانش‌ آموزان دختر در مقطع دبیرستان ، دانشگاه آزاد کرج .

ـ توسلی زنجانی ، فاطمه . (1379) ، نقش درمانی موسیقی و اثرات آن بر روان ، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه الزهرا ء .

ـ نصیری ، زهرا . (1379) . موسیقی درمانی ، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه الزهراء .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها. doc

دانلود آموزش حل مشکل وای فای هواوی huawei p9 با بیلد نامبر b300 با لینک مستقیم

اختصاصی از حامی فایل دانلود آموزش حل مشکل وای فای هواوی huawei p9 با بیلد نامبر b300 با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

دانلود آموزش حل مشکل وای فای  هواوی huawei p9   با بیلد نامبر b300 با لینک مستقیم

 

Image result for huawei p9

 

میتوانید فایل آموزشی  به همراه نرم افزار مورد نظر این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکرَ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود آموزش حل مشکل وای فای هواوی huawei p9 با بیلد نامبر b300 با لینک مستقیم
1 2 3 4 5 ... 388 >>