حامی فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه محل یابی خطا در شبکه های توزیع. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه محل یابی خطا در شبکه های توزیع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه محل یابی خطا در شبکه های توزیع. doc


پروژه محل یابی خطا در شبکه های توزیع. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 210 صفحه

 

مقدمه:

مصرف کنندگان نهایی انرژی الکتریکی همواره خواستار دریافت مداوم برق با کیفیت مناسب هستند. بنابراین در بهره برداری از شبکه های توزیع در اصل اساسی ذیل مطرح می گردد:

تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان

حفظ کیفیت مناسب سرویس

 

فهرست مطالب:

فصل اول

ضرورت محل یابی خطا در شبکه های توزیع

1-1-مقدمه

1-1-1-تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان

2-1-1- حفظ کیفیت مناسب سرویس

2-1- شبکه توزیع فشار متوسط در ایران

3-1- تداوم کیفیت سرویس

3-1-1- تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان

فصل دوم

مروری بر روشهای محل یابی خطا

در شبکه های توزیع

1-2-مقدمه

1-1-2- محل یابی خطا برای خطوط شعاعی با چندین شاخه فرعی

2-2- الگوریتم محل یابی خطا برای خطوط انتقال شعاعی به همراه بارها

1-2-2- محل یابی خطا و رفتار بار

2-2- 2- اساس محل یابی خطا

3-2- تکنیک محل یابی خطا برای سیستم توزیع با استفاده از سینگالهای ولتاژ گذاری فرکانس بالای خطا

1-3-2- مقدمه

2-3-2-طراحی فاصله یاب و اصول آن

1-2-3-2- قاعده اصلی محل یابی خطا

2-2-3-2- دستگاه آشکار ساز خطا

4-2- طرح جدید برای آشکار سازی خطا بروی فیدرهای توزیع هوایی بر اساس روش امواج سیار

1-4-2- مقدمه

2-4-2- ساختار اصلی محل یاب

3-4-2- اساس عملکرد محل یاب

فصل سوم

محل یابی خطا در شبکه های توزیع

مقدمه

2-3- محل یابی خطا

3-3- دامنه احتمالاتی محل یابی خطا

4-3 -تشخیص خطا

فصل چهارم

برنامه کامپیوتری محل یابی خطا در

شبکه های توزیع

L.D.F

1-4- برنامه کامپیوتری (F.L.D.F )

1-1-4- مقدمه

2-1-4- روند نمای برنامه

2-4- اجرای برنامه برای شبکه شبیه سازی شده:

1-2-4- حالت اول

2-2-4- حالت دوم

نقش بار در محل یابی خطا در فیدرهای توزیع

4-4- مدلهای پاسخ سریع بار

1-4-4- سطح کلی بار

2-4-4- پاسخ دینامیکی

3-4-4- محدوده ولتاژ

5-4- مدلهای پاسخ سریع

1-5-4- مدار آزمایشگاهی و اندازه گیری اطلاعات

شکل 6-4: مدار آزمایشگاهی بار تک فاز

6-4- روش تجزیه و تحلیل و نمایش آزمایشها

7-4- نتایج و تحلیل

فصل پنجم

اجرای برنامه محل یابی بروی یک

فیدر نمونه

1-5-بررسی محل یابی خطا بروی یک فیدر نمونه:

2-5- فیدر لاکان از پست 20/63 کیلو ولت شهر صنعتی

روش انجام کار

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

ضمیمه یک: پخش بار مورد استفاده در محل یابی خطا

2-شناسایی گره های پشت تمام شاخه ها

3-محاسبه پخش بار

ضمیمه 2: راهنمای استفاده از برنامه کامپیوتری (F.L.D.F )

 

فهرست اشکال:

شکل 1-1: دیاگرام تک خطی یک فیدر توزیع شعاعی

شکل 4-2: دیاگرام شبکه ای براى خط تک فاز بدون تلفات

جدول5-1: اطلاعات قطع لحظه ای در یک شرکت توزیع

شکل 6-2: سرعت سیر سیگنالهای مد هوایی و زمینی a خط ،b

شکل 2-3: طرح محل یابی و تشخیص خطا

شکل 5-3: جستجو برای محلهای خطای ممکن

شکل 6-3: اشکال در محاسبه محل خطا

شکل 7-3: کاهش شبکه برای تحلیلهای احتمالاتی

شکل 9-3: خطایی بر روی یک انشعاب

شکل 10-3: جریان فاز و تغییر بار روی فاز خطا دار

شکل 11-3: نمایش سناریوی خطا

شکل 2- 4: فیدر نمونه 20 کیلو ولت با 5 گره

شکل 5-4: شکل موج جریان پس از وقوع خطا و قطع کلید

شکل یک: دیاگرام تک خطی شبکه توزیع شعاعی

شکل 2: شکل کلی برنامه

شکل 4: اجرای برنامه در حالت Known Fault

شکل 5: اجرای برنامه در حالت Unknown Fault

 

فهرست جداول:

جدول (1-4) اطلاعات فیدر 20 کیلو ولت با 5 گره

جدول (3-4): نتایج بدست آمده از اجرای برنامه

جدول (4-4): اطلاعات فیدر 20 کیلو ولت با 12 گره

جدول (5-4): اطلاعات بار پستهای هر گره

جدول (6-4): نتایج بدست آمده برای حالت اول

جدول (7-4): نتایج بدست آمده برای حالت دوم

جدول (8-4): نتایج بدست آمده برای حالت خطای دو فاز

جدول (9-4): نتایج بدست آمده برای فیدر با 5 گره

جدول (10-4): نتایج بدست آمده برای خطا در نقطه A

جدول (11-4): نتایج بدست آمده برای خطا در نقطه B

جدول (12-4): نتایج به دست آمده برای خطای دو فاز A

جدول (13-4): مقایسه بین نتایج بدست آمده در دو حالت

جدول یک: شاخه های ابتدا و انتها و تعداد شاخه ها طبق شکل یک

 

منابع ومأخذ:

1-Adly A.Girgis , M.Fallon and David L.lubkeman , A fault location technique for rural distridution feedersIEEE,Industry Appli Vol 29,No 6.1993.Page

1170-1175

2-Z.Q.Bo.G.Weller.M.A.Redfern.Accurate fault location technique for distribution system using fault-generated high-frequenecy transient voltage signalsIee.Vol 140 ,No1,1999. Page 73-49

A.Girgis , A new Kalman filtering based digital and systems  IEEE, Trans on power App.and sys ,Vol 101.No 9.1982.Page 3471-3480

4-Adly A. Girgis, M.Fallon, Fault location technique for radial and loop transmission systems using digital fault recorded date  IEEE p.d.Vol 7.No 4,1992. Page 1930-1943

5-K.Srinivasan , C.T.Nguyen and Y.Robichaud,  On-line load behavior from natural variations IEEE ,Trans.On power App.and sys.Vol 97,1978.Page 1003-1008

6-K.srinivasan,A.St-Jacques. A new Fault location algorithm for radial transmission lines with loads  IEEE P-D.Vol 1.No 3.1989 Page 1676-1682.

7-Ibe.A.O.and copy.B.J,  A traveling weve-based fa Fault location for two and three-terminal networks  IEEE P-D-1 1986,Page 283-288.

8-M-EI-Hami,L.L.LAI.D.J.Daruvala,A.T.Johns,  A new traveling-wave based scheme for fault detection on overhead power distribution feeders  IEEE P-D. Vol 7.No 4,1992.Page 1825-1832

David J.lawrence.Luis Z.Cabeza.lawrence,Luis Z.Cabeza.lawrence T.Hoch bery,  Development of and advanced transmission line fault location system ,part II.algorithm development and simulation IEEE P-D Vol 7.No4,1992,Page 1972-1981

P-Jarventausta,p,Verho ,J.partanen , Using fuzzy sets to model the uncertainly in the fault location process of distribution networks IEEE P-S ,1992,Vol 7,Page 1435-1443

11-Alvarez C.Malhame R.P.and Gabaldon ,  A class of models for load management application and evaluation revisited  IEEE P-D1992.Vol 7,Page 1435-1443

12-Jun zhu.David L.Labkeman.Adly A.Girgis ,  Automated Fault location and diagnosis on electric power distribution feeders IEEE P-D Vol 12,No2.1997.Page 801-808

13-Ypsilantis.J. yee.h and Teo. c  Adaptive. Rule based fault disagnostician for power distribution networks  IEE 1992,Vol6,Page 461-468

14-C.A.Reineri.C.Alvarez. Load research for fault location in distribution feeders networks  IEE Vol 146 No2.1999.Page115-120

Ghosh and D.Das,  Method for load –flow solution of radial distribution networks  IEE Vol 146 No6.Page 641-648

16-Yan.Yih Msa ,F.C.Lu, Y.Chien.J.P.Liu,J.T.Lin,H.S.Ya.R.T.kuo. An expert system for location distribution


دانلود با لینک مستقیم


پروژه محل یابی خطا در شبکه های توزیع. doc
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)