حامی فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه رشته کامپیوتر با عنوان doc .JIT

اختصاصی از حامی فایل پروژه رشته کامپیوتر با عنوان doc .JIT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته کامپیوتر با عنوان doc .JIT


پروژه رشته کامپیوتر با عنوان doc .JIT

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

مقدمه:

نظام تولید بهنگام موضوعی است که افرادمختلف به صورتهای متفاوتی آنرا شرح داده اند ودرمتون مختلف با عبارتهای گوناگون تعریف شده است.آنچه که دربین بسیاری ازاین تعاریفها وتوضیحات مشترک می باشدعدم تفهیم کامل موضوع تولید بهنگام است.دربسیاری ازاین نوشته هاوگفته ها ازتولیدبهنگام به عنوان تکنیکی درکنترل موجودی یادشده است وآن را مترادف با موجودی صفردانسته اند.موجودی صفرهدف تولید بهنگام نیست.نظرمبتکراین موضوع یعنی تائیچی اونو نیزهمین است وی درجایی می گوید:« موجودی صفرحرف بیهوده ای بیش نیست». فلسفه تولید بهنگام یکی ازجدیدترین پدیده ها درزمینه مدیریت تولید می باشد وامروزه درکتابهایی که درموضوعهای مدیریت تولید،کنترل موجودی،کنترل کیفیت، حسابداری صنعتی ورفتار سازمانی نگاشته می شودیک فصل یا قسمتهایی به آن اختصاص دارد. نظام تولیدبهنگام چیزی بیشترازمدیریت کالاوحمل ونقل مواداست.یک فلسفه وتفکراست که هدف آن«حذف جامع اتلاف»وجلوگیری ازبه هدر رفتن منابع درهمه فعالیتها می باشد. مبتکراین تفکردراین مورد گفته است:«هدف ما حذف جامع اتلاف وبیهودگی است.»

درباره اهمیت موضوع نویسنده ای معتقد است که نظام تولید بهنگام یک انقلاب درساخت وتولیداست وبا انقلاب سال 1908 هنری فورد یعنی ابداع روش نوین ساخت خودروبه طریقه تولیدانبوه وخط مونتاژکه به طورچشمگیرتولید اتومبیل را افزایش داد،قابل مقایسه می باشد. دریک جمع بندی ازتعاریف وتوضیحاتی که درموردتولید بهنگام ارائه شده است می توانیم بگوییم:

« نظام تولید بهنگام تفکرونگرشی نوین دراداره سازمانهای صنعتی است که با اصول،تکنیکهاوروشهای برخاسته ازآن،حذف جامع وکامل اتلاف وافزایش بهره وری رادرتمامی فعالیتها اعم ازداخل وخارج سازمان دنبال می کند.»

واژه به موقع معادل اصطلاحی انگلیسی است که درزبان فارسی می توان واژه هایی مانند «درست به موقع»،«دقیقا به موقع»و«فقط به موقع» را نیزبرای آن به کاربرد.اضافه کردن این پیشوندها به کلمه به مقع یا بهنگام برای تاکیدوپافشاری بیشتربربه موقع بودن،درمرتبه نخست کارراباکیفیت مطلوب انجام دادن، امورخرید،تولیدودیگرفعالیتهای لازم رادقیقا درزمان مناسب انجام دادن،صورت گرفته است.بهنگام بودن نظام مستلزم بهنگام بودن «همه اجزای آن» است.زودتربودن، دیرتربودن وزیادتروکمتربودن اشکال مختلف اتلاف هستند.ذکراین پسوندها حاکی ازتعهدوتقید مجموعه سازمان وکارخانه به اجرای مناسب وبه موقع برنامه ها وکسب اهداف می باشد.JITیعنی«فقط» به موقع،نه زودترنه دیرتر،لذا همچنان که تایچی اونوگفته است باید کلمه ای راکه حاوی تاکیدوتقید به بهنگام بودن باشد اضافه کنیم

 

فهرست مطالب:

فصل اول:معرفی JIT

تاریخچه وتکامل تولید بهنگام

تعریف نظام بهنگام

نظام بهنگام دریک نگاه

مبانی تولید بهنگام اجزای تولید بهنگام

اهداف تولید بهنگام

مزایاومحدودیتهای JIT

منطق اجرایJIT

پیش نیازهای یک برنامه JIT

برنامه ریزی نظام تولید بهنگام

فصل دوم:اجرای برنامه JIT

مقدمه

ایجاد یک استراتژی اجرایی

یک برنامه عملیاتی برای اجرا

1-2-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود

2-2-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود

سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها

پروژه های آزمایشی(راهنما)

بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها

1-5- مقاومت کارکنان

2-5- اتحادیه ها

فرایند اجرای JIT

فصل سوم:کنترل JIT

کنترل تولیددرنظام بهنگام

سیستم کانبان

وظایف کانبان

تولید یکنواخت

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه

اجرای سیستم کانبان

وظایف کانبان

انواع جریان مواد

گردش کانبان

وسعت عمل کانبان

فصل چهارم:ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا

شرکت تویوتا

مقدمه

تاریخچه

سیستم تولیدتویوتا(TPS)

تولیدبهنگام(JIT)

کانبان

JIDOKA

فلسفه وچشم اندازتویوتا

فرهنگ سازمانی وارزشها

آینده

تشریح مفاهیم

واژه نامه انگلیسی- فارسی

فهرست منابع

« فهرست جداول »

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام

« فهرست نمودارها واشکال »

نظام تولید بهنگام

برنامه ریزی نظام بهنگام

سیستم حلقه بسته

سیستم رانش به جلو

سیستم کششی ازجلو

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه

 

منابع ومأخذ:

کتب

1- مقدمه ای برنظام تولیدبه موقعتالیف:منوچهر سلطانی

2- نظام تولید بهنگام تالیف:تی.سی.ای چنگ وسوزان پودلسکی ترجمه:سیدحسن افتخاریان وحمیده غیاثوند

 

سایتها:

  1. imi.ir/ tadbir -112/ article
  2. imi.ir/ tadbir -174/ article
  3. arbm. Blogfa. com
  4. nazarine zhad. Blogfa.com
  5. karafarini. sharif. edu/ show
  6. education.asp

 

فرهنگها:

1- فرهنگ مدیریت کسب وکاردکترسیاوش مریدی

2- فرهنگ واژگان واصطلاحات مدیریت دکترسیدمحمد عباس زادگان

3- فرهنگ لغات واصطلاحات مدیریت دکترسیدحسن ابطحی وآرمن مهروژان ومحسن لاله ای

4- فرهنگ دوسویه جامع مدیریت عباس کحالزاده وعلیرضا جباری ومجید قادر


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته کامپیوتر با عنوان doc .JIT
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)